ovid ovid

Noutati

Mobilitati

    AN 1 (2023-2024)

 • Număr referință proiect: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125494
 • Buget aprobat: 15.030 euro
 • Perioada: 01.06.2023-31.08.2024
 • Activități prevăzute pentru acest an școlar: participarea unui număr de 6 cadre didactice la cursuri de formare profesională organizate în străinătate (Malta și Italia)

     MOBILITATEA 1

         În perioda 06-10 noiembrie 2023 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus, în St. Juliens, Malta. Trei cadre didactice (prof. pentru învățământul primar Plavie Georgiana, prof. pentru învățământul preșcolar Mănăilă Gabriela și prof. limba engleză Tincescu Ana-Maria) au participat la cursul de formare "Boost Your ICT Skills – Technology for the Classroom", care a avut ca scop dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice.

        Printre obiectivele urmărite în cadrul programului de formare au fost:

 • Dezvoltarea abilităților de utilizare a dispozitivelor și instrumentelor digitale;
 • Descoperirea unor aplicații digitale utile în  procesul didactic;
 • Dezvoltarea capacității de creare a unor materiale digitale care să poată fi utilizate în procesul educativ.

        Cadrele didactice au învățat să utilizeze în activitățile la clasă aplicații precum: PBWorks, Duckduckgo, Puzzlemaker, Maze Generator, Coggle, Storyjumper, Wheel of Names, Pearltrees, Rubistar.

      

      MOBILITATEA 2

       În perioda 11-16 decembrie 2023 a avut loc cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus, organizată în Florența, Italia. Alte trei cadre didactice (Joița Adina - prof. pentru învățământul primar, Peptea Ileana – prof. limba engleză și Badea Dorina - prof. educație tehnologică/TIC) au participat la cursul de formare "Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools", care a avut ca scop dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru utilizarea în timpul orelor de curs a unor dispozitive și aplicații digitale.

                                

             Printre obiectivele programului de formare se pot enumera:

 • Descoperirea unor modalități de integrare a tabletelor și telefoanelor în procesul didactic;
 • Utilizarea eficientă a instrumentelor /aplicațiilor digitale la clasă;
 • Crearea de conținut educațional digital;
 • Gestionarea eficientă a unei clase digitale;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la probleme etice legate de Social Media și platformele Web.                                                                                                                                                                                                                                                               În cadrul acestui curs, cele 3 cadre didactice au învățat să utilizeze aplicații precum: Trello, Canva, Genially, Nearpod, Pear Deck, Plickers.

       Rezultatele așteptate în urma derulării celor două mobilități sunt:

 • dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor prin participarea la cursuri de formare profesională;
 • cresterea gradului de digitalizare a orelor de curs la cât mai multe discipline;
 • dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor;
 • realizarea unor resurse educationale digitale și aplicarea acestora la clasă;
 • elaborarea unui ghid de utilizare a unor aplicatii digitale care să vină în sprijinul activității altor cadre didactice.

MOBILITATEA 3 (suplimentară)

          În perioada 15-19 aprilie 2024 a avut loc o mobilitate suplimentară în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus, care s-a desfășurat în Istanbul (Turcia). Două cadre didactice ale instituției noastre (prof. înv. primar Radu Daniela și prof. înv. primar Radu Mihaela) au participat, alături de alți profesori din Europa, la cursul de formare "Digital tools for an innovative classroom", organizat de Erasmus Mobility Academy.

         Activitățile cursului au fost focusate pe importanța utilizării tehnologiei în procesul didactic. Pe parcursul celor 5 zile de curs, au fost abordate teoretic și practic subiecte precum:

 • Utilizarea eficientă a instrumentelor TIC pentru a îmbunătăți învățarea și implicarea elevilor la clasă;
 • Crearea unor resurse educaționale digitale (aplicațiile Sparkol și Open Board);
 • Aplicarea evaluării digitale (cu ajutorul aplicațiilor Kahoot și Testmoz);
 • Instrumente pentru colectarea feedback-ului elevilor și părinților (instrumente Google);
 • Utilizarea instrumentelor de stocare precum Google Drive și Dropbox;
 • Crearea unor prezentări captivante și eficiente cu ajutorul aplicației Prezi.

        Activitățile cursului au fost atractive și interesante, putând fi adaptate și aplicate la clasă la orice nivel de învățământ. A fost o săptămână plină de noutăți și de experiențe de învățare frumoase și utile.