ovid ovid

Noutati

Scurt istoric

 

         Şcoala Gimnazială Măneşti este situată în centrul satului Măneşti,  fiind construită în anul 1895 de când  funcţionează fără întrerupere; în anul 1979  s-a construit un alt corp al şcolii, cel vechi devenind Grădiniţa cu program normal Măneşti.

        Comuna Măneşti are în alcătuirea sa trei sate: satul Măneşti, satul Drăgăieşti - Ungureni şi satul Drăgăieşti- Pământeni.

        Satul Măneşti, reşedinţă de comună, apare atestat documentar încă din secolul XVI ca ocina boierului Manea.Satul Măneşti este situat în partea vest-centrală a judeţului Dâmboviţa la cca.20 de km. de municipiul Târgovişte. Legătura cu satele vecine se face pe cale rutieră cu mijloace de transport în comun (autobuze, microbuze) pe DN 72 A Târgovişte -Câmpulung Muscel, pe DJ 702 B Târgovişte- Tătărani şi pe DC 117 Măneşti - Drăgăieşti- Ungureni. În ceea ce priveşte mijloacele de comunicare, în sat există telefonie mobilă, telefonie fixă, internet, mijloace mass-media. Satul prezintă un nivel mediu de dezvoltare economică şi socială, terenul fiind favorabil pomiculturii şi creşterii animalelor, profilul dominant al satului fiind agricultura. Datorită situaţiei economice naţionale, la momentul actual aproximativ 65% din populaţia tânără a comunei lucrează în străinătate, lucru deloc benefic pentru copii, care au fost lăsaţi în grija bunicilor şi a rudelor apropiate , acest lucru ducând la scăderea randamentului la învăţătură.

Structura populaţiei la nivelul comunei Mănești  este următoarea:

Număr: 5403 (aproximativ)

Naţionalitatea: română

Religia: marea majoritate ortodoxă

Din totdeauna scopul școlii a fost de a educa tinere generații, de a oferi societății oameni plini de har și dăruire, dovedind competențe profesionale deosebite, gata să schimbe destinul societații ȋn care trăiesc. Este știut că nimic nu vine de la sine: fiecare om al școlii este important, influențând ȋn mod hotărâtor evoluția și dezvoltarea școlii și implicit a ȋntregii societați, ȋn care aceasta se află, și poate de aceea n-au lăsat praful uitării să se aștearnă ȋntre generații.

 

Unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Mănești asigură cadru ambiental-stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, un cadru adecvat formării/ dezvoltării personalităţii individului si pregătirii sale profesionale pentru a se integra în mediul social concurenţial.

Şcolile de pe raza Comunei Mănești beneficiază de terenuri de sport, spaţii de joacă, intreţinute cu ajutorul autorităţilor administraţiei publice locale.